Rekrutacja


Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gedanense w Gdańsku.

Absolwenci szkoły podstawowej przyjmowani są do klas pierwszych za pośrednictwem internetowego systemu naboru lub niezależnie od niego, do wyczerpania miejsc w klasie pierwszej. W roku szkolnym 2020/2021 uruchomione zostaną klasy: akademicka, architektoniczna, design, politechniczna, filmowo-aktorska i jeździecka i programowania. W szkole obowiązuje własny system rekrutacji. Przy przyjmowaniu do szkoły nie są naliczane punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Do klasy drugiej i trzeciej trzeba dodatkowo dostarczyć świadectwo promocji. Osoby z poza Trójmiasta mogą skorzystać z miejsc zakwaterowania podanych na naszej stronie internetowej – Bursy Gdańska dla kandydatów

Etapy rekrutacji :

 • rozmowa kwalifikacyjna z dyrektorem szkoły,
 • rozmowa z rodzicami lub prawnymi opiekunami,
 • dostarczenie następujących dokumentów:
 1. podanie o przyjęcie do szkoły ( wypełniasz w sekretariacie),
 2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 3. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty,
 4. odpis aktu urodzenia,
 5. ewentualne zaświadczenie o dysleksji,
 6. dwa zdjęcia,
 7. ankieta szkolna ( wypełniasz w sekretariacie),
 8. karta zdrowia

Czesne

Wysokość czesnego w roku szkolnym 2018/2019 w nowych klasach pierwszych podana jest w poszczególnych zakładkach !

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w klasach pierwszych – decyduje kolejność zgłoszeń !

Nr konta : 21 11402004 0000 310231400420 ( BRE S.A. – WBE Łódź )

 Liceum Ogólnokształcące „Collegium Gedanense”

80-335 Gdańsk ul. Sztormowa 9

sekretatriat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

W sprawach rekrutacji dzwonić pod telefony  503025236,  602450727

– czynne przez cały okres  lub  stacjonarny   58 559-00-66.

Mapa dojazdu do naszego liceum

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.