O szkole


Prywatne Liceum – Gdańsk, Sopot, Gdynia


Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Collegium Gedanense” powstało w 1992 roku. Jesteśmy nowoczesną szkołą uwzględniającą najnowsze tendencje edukacyjne.

W edukacji wyróżnić można dwa przeciwstawne systemy myślenia : jeden ukierunkowany na rozwijanie zdolności i talentu, drugi wspierający rozwój jednostki. Pierwszy skoncentrowany jest na uzyskaniu konkretnych osiągnięć, drugi na rozwoju osobowości. W pierwszym przypadku elementem dominującym jest nieustanna presja na wyniki, położenie dużego nacisku na osiągnięcia, uznanie z zewnątrz i nieustanną rywalizację. W drugim przypadku kładzie się nacisk na rozwijanie własnej świadomości, budowaniu poczucia własnej wartości i kształtowaniu woli. Rozwój talentu jest postrzegany, jako nierozerwalna część rozwoju indywidualnego. Liceum CollegiumGedanense wyznaje

filozofię rozwoju osobowości, jako podstawy na której można rozwijać zdolności i talenty w kierunku osiągania coraz wyższego poziomu. A sam poziom jest ściśle uwarunkowany i zdeterminowany zdolnościami i umiejętnościami danej jednostki. Każdy uczeń rozpoczynając naukę w CG poddany zostaje szczegółowej analizie predyspozycji, umiejętności i osiągnięć z poszczególnych przedmiotów. Zgromadzony materiał służy do indywidualizacji programu nauczania, na podstawie którego nauczyciele precyzują, w jaki sposób prowadzić daną osobę, jakie stawiać wymagania, jak wspierać i stymulować młodych ludzi do pogłębiania wiedzy o otaczającym ich świecie.

NASZE NAJNOWSZE PROPOZYCJE EDUKACYJNE TO POWOŁANIE KLAS O PROFILU :

Filmowo-aktorskim
60%
Architektonicznym
45%
Politechnicznym
34%
Akademickim
68%
Jeździeckim
56%
Programistycznym
82%
Design
63%

Koncepcja wychowawcza


Głównym założeniem programu wychowawczego liceum jest podniesienie u młodzieży poziomu umiejętności społecznych i emocjonalnych w ramach normalnego procesu kształcenia.

Aby to osiągnąć nauczyciele i uczniowie powinni koncentrować się na emocjonalnej stronie funkcjonowania młodego człowieka, czyli na tym, co z uporem ignorowane jest w szkołach. Relacje między uczniami, rzeczywiste konflikty między nimi, ich przeżycia, uczucia, które są rozpoznywane przez nauczyciela, nazywane, analizowane i następnie rozwiązywane. W tej sytuacji dla wszystkich stron jasne się staje, że nie chodzi o to, by zupełnie unikać sytuacji konfliktowych ale o to, by wyjaśnić nieporozumienia i przełamać wzajemną niechęć i urazy, zanim doprowadzą do otwartej walki.

  • w procesie kształtowania własnego światopoglądu i systemu wartości,
  • w zrozumieniu, że konsekwencją samodzielności jest wzięcie odpowiedzialności za podjęte decyzje,
  • w budowie poczucia własnej wartości,
  • w nauczeniu się dokładnego postrzegania otaczającej rzeczywistości, oceny i wyrażania emocji,
  • w nauczeniu się odbierania i analizowania informacji płynących z relacji z innymi ludźmi,
  • w wytwarzaniu strategii własnego działania adekwatnie do sytuacji,
  • w nauczenie się panowania nad emocjami.

Koncepcja edukacyjna


Liceum Ogólnokształcące „Collegium Gedanense” w trakcie trzyletniego procesu nauczania kładzie szczególny nacisk na:

Harmonijny rozwój

zgodny z możliwościami
ucznia

Dostosowanie sposobu nauczania

do indywidualnego stylu
przyswajania wiedzy
przez młodego człowieka

Prowadzenie własnego programu

edukacyjno- rozwojowego,
ukierunkowanego na odkrywanie
własnych zasobów i radzenie sobie
ze stresem (mindfulness)

Pobudzanie potencjału

twórczego i kształtowanie
umiejętności koncentracji

Stała i fachowa opieka

nad uczniem w czasie
całego procesu nauczania

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content