Formularz rejestracyjny

 

O szkole

Prywatne  Liceum – Gdańsk, Sopot, Gdynia

Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Collegium Gedanense” powstało w 1992 roku. Jestesmy nowoczesną szkołą uwzględniającą najnowsze tendencje edukacyjne.

W edukacji wyróżnić można dwa przeciwstawne systemy myślenia : jeden ukierunkowany na rozwijanie zdolności i talentu, drugi wspierający rozwój jednostki. Pierwszy skoncentrowany jest na uzyskaniu konkretnych osiągnięć, drugi na rozwoju osobowości. W pierwszym przypadku elementem dominującym jest nieustanna presja na wyniki, położenie dużego nacisku na osiągnięcia, uznanie z zewnątrz i nieustanną rywalizację. W drugim przypadku kładzie się nacisk na rozwijanie własnej świadomości, budowaniu poczucia  własnej wartości i kształtowaniu woli. Rozwój talentu jest postrzegany, jako nierozerwalna część rozwoju indywidualnego.

Liceum Collegium Gedanense wyznaje filozofię rozwoju osobowości, jako podstawy na której można rozwijać zdolności i talenty w kierunku osiągania coraz wyższego poziomu. A sam poziom jest ściśle uwarunkowany i zdeterminowany zdolnościami i umiejętnościami danej jednostki. Każdy uczeń rozpoczynając naukę w CG poddany zostaje szczegółowej analizie predyspozycji, umiejętności i osiągnięć z poszczególnych przedmiotów. Zgromadzony materiał służy do indywidualizacji programu nauczania, na podstawie którego nauczyciele precyzują, w jaki sposób prowadzić daną osobę, jakie stawiać wymagania, jak wspierać i stymulować młodych ludzi do pogłębiania wiedzy o otaczającym ich świecie.

Nasze najnowsze propozycje edukacyjne to powołanie klas o profilu :
Filmowo-aktorskim0%
Architektonicznym0%
Politechnicznym0%
Akademickim0%
Jeździeckim0%
Programistycznym0%
Design0%

Koncepcja edukacyjna

Liceum Ogólnokształcące „Collegium Gedanense” w trakcie trzyletniego procesu nauczania kładzie szczególny nacisk na:

 • Harmonijny rozwój

  zgodny z możliwościami ucznia

 • Dostosowanie sposobu nauczania

  do indywidualnego stylu przyswajania wiedzy przez młodego człowieka

 • Prowadzenie własnego programu

  edukacyjno- rozwojowego, ukierunkowanego na odkrywanie własnych zasobów i radzenie sobie ze stresem (mindfulness)

 • Pobudzanie potencjału

  twórczego i kształtowanie umiejętności koncentracji

 • Stałą i fachową opiekę

  nad uczniem w czasie całego procesu nauczania

Koncepcja wychowawcza

Głównym założeniem programu wychowawczego liceum jest podniesienie u młodzieży poziomu umiejętności społecznych i emocjonalnych w ramach normalnego procesu kształcenia. Aby to osiągnąć nauczyciele i uczniowie powinni koncentrować się na emocjonalnej stronie funkcjonowania młodego człowieka, czyli na tym, co z uporem ignorowane jest w szkołach. Relacje międczy uczniami, rzeczywiste konflikty między nimi, ich przeżycia, uczucia, które są  rozpoznywane przez nauczyciela, nazywane, analizowane i następnie rozwiązywane. W tej sytuacji dla wszystkich stron jasne się staje, że nie chodzi o to, by zupełnie unikać sytuacji konfliktowych  ale o to, by wyjaśnić nieporozumienia i przełamać wzajemną niechęć i urazy, zanim doprowadzą do otwartej walki.

 • w procesie kształtowania własnego światopoglądu i systemu wartości,
 • w zrozumieniu, że konsekwencją samodzielności jest wzięcie odpowiedzialności za podjęte decyzje,
 • w budowie poczucia własnej wartości,
 • w nauczeniu się dokładnego postrzegania otaczającej rzeczywistości, oceny i wyrażania emocji,
 • w nauczeniu się odbierania i analizowania informacji płynących z relacji z innymi ludźmi,
 • w wytwarzaniu strategii własnego działania adekwatnie do sytuacji,
 • w nauczenie się panowania nad emocjami.