Szanowni Państwo,

w roku szkolnym 2023/2024 proponujemy kontynuowanie ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków w UNIQA. W najbliższym roku szkolnym suma bazowa ubezpieczenia wyniesie 30 000zł wraz z ze świadczeniami dodatkowymi Zakres Rozszerzony (wg załączonej tabeli i ogólnych warunków ubezpieczenia) ze składkę roczną na 1 ucznia w wysokości 75 zł. W zakresie ubezpieczenia włączone jest uprawianie sportów w ramach pozaszkolnych sekcji lub klubów sportowych.

Rodzaj świadczeńŚwiadczenie w zł
ZAKRES PODSTAWOWY   
śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku30 000
śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego45 000
śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału lub udaru mózgu30 000
śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku na terenie placówki45 000
śmierć ubezpieczonego w wyniku samobójstwa3 000
za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym pogryzienie przez zwierzęta)300
zwrot kosztów w związku z ukąszeniem przez kleszcza (wizyta lekarska, badanie kleszcza, antybiotykoterapia) 3x do 500  
ZAKRES ROZSZERZONY – dodatkowo: 
pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku do 180 dni65/dzień
pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby do 90 dni65/dzień
zwrot kosztów leczenia lub rehabilitacji w wyniku wypadku na terenie Polski i za granicą (w tym odbudowa zębów stałych)do 6 000
zwrot kosztów nabycia protez lub wypożyczenia in. środków pomocniczych w następstwie wypadku  na terenie Polski do 6 000
zgon rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku                          3 000
poważne zachorowanie (14 chorób)3 000
zadośćuczynienie za ból100
zwrot kosztów opłaconej wycieczki  1 500
zwrot kosztów zakupu okularów i aparatów słuchowych w następstwie wypadku przy jednoczesnym uszczerbku do 600
OC dzieci powyżej 13 roku życia30 000
SKŁADKA ROCZNA od osoby zakres rozszerzony:75,00

W uzyskiwaniu świadczeń pomaga Wiesława Thiel – Janus, tel. Kom. 602 681 260, adres e-mail: broker6@wp.pl

Składkę ubezpieczeniową będziemy zbierać na początku roku szkolnego.

W momencie wypadku ubezpieczeniowego (pojawienia się uszkodzenia ciała, choroby itp), proszę o zbieranie wszelkiej dokumentacji medycznej oraz potwierdzającej poniesione wydatki (koszty badań, lekarstw, opatrunków, środków pomocniczych, rehabilitacji, wizyt lekarskich, pielęgniarskich itp.).

W wypadku chęci zwiększenia sum ubezpieczeń i/lub zakresów ochrony, proszę o wejście na stronę https://www.szkolneubezpieczenie.pl/ i samodzielne dokupienie potrzebnego ubezpieczenia. 

Z poważaniem

Wiesława Thiel – Janus, 

tel. Kom. 602 681 260, 

adres e-mail: broker6@wp.pl