W CG realizowany jest projekt mający na celu zwiększenie wśród dzieci i młodzieży świadomości własnych emocji, potrzeb, a także dostarczenie informacji, gdzie i w jaki sposób mogą szukać pomocy.