Poniedziałek

Godz.zajęćIAIBIIIIIAIIIB
8.30-9.15matemang/anghist R/biol Rpol.lit.
wsp
pol.lit.
wsp
9.25-10.10fizykaang/anghistR/biolR/
matR
pol.lit.
wsp
pol.lit.
wsp

10.20-11.05
biologiafizykamatemangang

11.15-12.00
ang/angedbpolskimatemmatem

12.20-13.05
ang/angwosWychmatemmatem

13.15-14.00
joga/wfjoga/wfang/anghistR/matR/
polR/geoR
histR/matR/
polR/geoR
14.10-14.55joga/wfjoga/wfhistR/matR/
polR/geoR
histR/matR/
polR/geoR

Wtorek

Godz.zajęćIAIBIIIIIAIIIB
8.30-9.15info gr.1wokpolRwosR/biolR
matR
wosR/biolR
matR
9.25-10.10plastykainfo gr.1polRwosR/biolR
matR
wosR/biolR
matR
10.20-11.05info gr.2histpol.lit.
wsp
wosR/biolR
matR
wosR/biolR
matR

11.15-12.00
histchemiamatempolskipolski

12.20-13.05
chemiaang.angzaj.art.matemmatem

13.15-14.00
info gr.2polskipolski

Środa

Godz.zajęćIAIBIIIIIAIIIB
8.30-9.15
mat.kółko
hist.kółko
biol.kółko
matemang/angniemRniemR
9.25-10.10
mat.kółko
hist.kółko
biol.kółko
polskiang/angniem/rosniem/ros
10.20-11.05matempol.lit
wsp
angang

11.15-12.00
matempolskijoga/wfjoga/wf/biolRjoga/wf/biolR

12.20-13.05
polskimatemjoga/wfjoga/wf/biolRjoga/wf/biolR

13.15-14.00

Czwartek

Godz.zajęćIAIBIIIIIAIIIB

8.30-9.15
ang/angpod.prz.matRpolskipolski

9.25-10.10
ang/angwosmatprzyr/HiSprzy./HiS

10.20-11.05
wosmatempolskiangang

11.15-12.00
polskiang/angprzy/HiSmatemmatem

12.20-13.05
polskimatemang/angmatemmatem

13.15-14.00
matemWychWych

Piątek

Godz.zajęćIAIBIIIIIAIIIB

8.30-9.15
biolbiolRniemR/matRniemR/matR

9.25-10.10
WychpolskibiolRniemR/matRniemR/matR

10.20-11.05
niem/rosgeogrpolskiangang

11.15-12.00
geogrniem/rospolskiangang

12.20-13.05
matemniem/roschemR/polRchemR/polR

13.15-14.00
chemR/polRchemR/polR