Niezwykle miła informacja napłynęła do nas od Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.Nasza uczennica Nadia Malowana została laureatem konkursu organizowanego przez Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO).

ESO to jedna z głównym światowych organizacji zajmujących się badaniami Wszechświata prowadzonymi z powierzchni Ziemi. ESO posiada wielkie obserwatoria na pustyni Atakama w Chile. To właśnie jego teleskopy odpowiadają za sporą część odkryć astronomicznych ogłaszanych w mediach, w tym na przykład wielu planet pozasłonecznych.