Formularz rejestracyjny

Status kobiety w Islamie

10 Cze Status kobiety w Islamie

Współczesna sytuacja kobiet muzułmańskich jest odmienna w różnych częściach świata islamu i jest uzależniona od bardzo wielu czynników takich jak : tradycja, kultura, warunki klimatyczne czy różne formy wiary, często odbiegające od podstawowych zasad islamu. Dodatkowo sprawę komplikuje spojrzenie na muzułmanki z europejskiego punku widzenia. To co dla jednych wydaje się niezrozumiałe, dla innych może stanowić właściwą ścieżkę życia.

Islam był jedną z pierwszych religii, która podniosła status kobiety na równi z mężczyznami ale zanim nastały czasy proroka Mahometa….

3816059281_2ffb6573e1

Kobieta w przed islamskiej Arabii spotykała się z wszelkimi przejawami ucisku, niesprawiedliwości i dyskryminacji. Pozbawiona praw i majątku stanowiła część dobytku bez prawa do dziedziczenia, które zagwarantowano mężczyznom zdolnym do walki, a co gorsze sama stanowiła część dziedziczonego spadku po śmierci jej męża. Kiedy mąż umierał, a posiadał synów z inną żoną, to starszy z nich miał pierwszeństwo do małżeństwa z wdową po ojcu dziedzicząc ją w ten sposób, tak jak dziedziczy się majątek. Poza tym kobieta nie mogła wychodzić z domu dopóki nie wykupiła się. Krzywdzące dla niej było to, że po rozwodzie z mężem nie mogła już do niego wrócić oraz to, że mąż mógł ożenić się z nieograniczona ilością kobiet a także to, że ona sama nie miała prawa wybierać sobie męża. Żona w stosunku do męża nie posiadała żadnych praw i nie istniał żaden system, który ochroniłby kobietę przed krzywdzącymi zachowaniami ze strony jej męża. U Arabów przed islamem wstydem było posiadanie dziewczynki a urodzenie jej oznaczało u nich zło i nieszczęście. Każdy, kto otrzymał nowinę o narodzinach córki pogrążał się w wielkim smutku i żalu. W niektórych plemionach nienawiść Arabów do dziewczynek była tak wielka, że zakopywali je żywcem. Powody uśmiercania dziewczynek były różne w zależności od sytuacji społecznej rodziny; niektórzy grzebali córki z obawy przed wstydem, a niektórzy z powodu wrodzonych wad narodzonych dziewczynek. Prorok Muhammad zakazał tego. „Ktokolwiek utrzymuje trzy córki i wychowuje je aż do osiągnięcia przez nie dojrzałości i będzie dobry dla nich tego Bóg wynagrodzi Rajem. A wierzący mężczyźni i wierzące kobiety są dla siebie nawzajem przyjaciółmi. Oni nakazują sobie to, co uznane, a zakazują sobie tego, co naganne. Oni odprawiają modlitwę i dają jałmużnę, są posłuszni Bogu i Jego Posłańcowi. Tym Bóg okaże miłosierdzie. Zaprawdę, Bóg jest potężny, mądry!?” (Koran 9:71)

img_4100

W starożytnych Indiach, Chinach czy Grecji sytuacja kobiet przedstawiała się podobnie. Dopiero prawa zawarte w Koranie znacznie poprawiły byt arabskich kobiet. Islam postrzega kobietę, czy to niezamężną, czy mężatkę, jako osobę posiadającą własne prawa, m.in. do posiadania i dysponowania jej mieniem i zarobkami, bez żadnego nadzoru (czy to jej ojca, męża, czy kogokolwiek innego). Ma ona prawo kupować i sprzedawać, dawać prezenty i jałmużnę, oraz może wydawać swoje pieniądze na co tylko chce. Dar małżeński dawany pannie młodej przez pana młodego jest do jej własnego, osobistego użytku.

Matki są w islamie wysoce uhonorowane. Islam zaleca, aby traktować je w najlepszy sposób o czym może świadczyć chociażby ten fragment – pewien człowiek przybył do Proroka Muhammada i spytał: „O Wysłanniku Boga! Kto spośród ludzi najbardziej zasługuje na moje towarzystwo?” Prorok odpowiedział: „Twoja matka”. Mężczyzna spytał: „A następnie kto?”. Prorok odpowiedział: „Następnie twoja matka”. Mężczyzna dalej pytał: „A następnie kto?”. Prorok odpowiedział: „Następnie twoja matka”. Mężczyzna spytał ponownie: ,,A następnie kto?” Prorok odpowiedział: „Następnie twój ojciec”. Jako ciekawostkę można przytoczyć jeszcze fakt, że w islamie, w przeciwieństwie do innych religii, kobieta nie jest postrzegana jako źródło grzechu pierworodnego .

5e09a17a9fb7992198bcf5c94c55b69a

Świat się zmienia, kobiety na równi z mężczyznami zdobyły prawo do zdobywania wiedzy oraz nauczania. Muzułmańskie dziewczyny dumnie noszą hidżab ( chusta zakrywająca włosy) i rano idą do pracy a wieczorami na uniwersytety. Sytuacja w takich krajach jak Turcja, Tunezja jest zupełnie inna niż na przykład w Afgańskiej wiosce, gdzie kobieta ze względu na panującą kulturę lub fanatyczną i dosłowną interpretacje Koranu jest pozbawiona pewnych praw. Mimo znaczącej roli kobiety jako żony i matki, przywództwo w islamie przysługuje mężczyznom. Pomiędzy kobietą a mężczyzną jest zbyt wiele różnic naturalnych, psychicznych czy fizycznych. Chyba każdy zgodzi się, że kobieta z natury jest bardziej delikatna i słabsza fizycznie od mężczyzny. Dlatego mężczyzna bez większych problemów może pracować ciężej fizycznie a kobieta bardziej nadaje się do biura czy na nauczycielkę. Bóg, zdaniem wyznawców Mahometa, stwarzając obie płcie uformował je w różnych formach, które nawzajem się uzupełniają.

139302171201075962703273

Kobieta wg Koranu nie może być zmuszana do zamążpójścia za kogoś, kogo ona sama nie chce, niestety takie sytuacje zdarzają się, ale jest to bardziej spowodowane panującą kulturą i zwyczajami aniżeli religią. Co do poligamii to wcale nie jest tak, że każdy mężczyzna może mieć tyle żon ile chce, jak to zdarza się nam słyszeć. „A jeśli się obawiacie, iż nie będziecie sprawiedliwi względem sierot… Żeńcie się zatem z kobietami, które są dla was przyjemne – z dwoma, trzema lub czterema. Lecz jeśli się obawiacie, że nie będziecie sprawiedliwi, to żeńcie się tylko z jedną albo z tymi, którymi zawładnęły wasze prawice. To jest dla was odpowiedniejsze, abyście nie postępowali niesprawiedliwie”.(Rozdział 4:3)

article-2536381-1a860aa100000578-235_634x380

W krajach północnej Afryki czy krajach muzułmańskich w Europie, rzadko kiedy poligamia ma miejsce. Ważna informacja jest taka, że przy pierwszym ślubie kobieta na papierze zaznacza czy zgadza się na drugą przyszłą żonę czy też nie, jeśli zaznaczy NIE. Mąż nie ma prawa wziąć następnej. Żeby nie podawać tylko suchych faktów z internetu powiem krótko o kobietach które poznałam 2-3 lata temu. Mieszkają w Algierii i Turcji. Wszystkie są dorosłe, pracują lub studiują, niektóre studiują i pracują. Nie śpieszą się do zamążpójścia i tylko trzy z nich noszą hidżab.

Małgorzata Piórek

FullaDollWaving

Brak komentarzy

Dodaj komentarz