Formularz rejestracyjny

Zapoznałem się z Polityką prywatności serwisu www.cg.gda.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COLLEGIUM GEDANENSE, Sztormowa 9 80-335 Gdańsk, udostępnionych przeze mnie danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych oraz moje uprawnienia. Niniejsza zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kontakt z Administratorem pod adresem lo@cg.gda.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych - Obowiązek Informacyjny

Poradnia

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna CG

Dla szkoły najważniejszym zadaniem staje się wypracowanie polityki kontaktowania się z rodzicami w sposób, w którym szkoła odbierana jest jako sprzymierzeniec w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Tylko w przypadku przychylności ze strony rodziców możliwe jest wypracowanie wspólnej strategii postępowania wobec problemów wychowawczych młodzieży.

Doceniając znaczenie tych kwestii nasze liceum –  wspólnie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, działającą przy szkole –  wypracowało taki program postępowania wobec młodzieży, aby rodzice mieli poczucie, że problemy ich dzieci są także problemami szkoły i w szukaniu satysfakcjonujących rozwiązań nie są pozostawieni samym sobie.

Działania wychowawcze dotyczące pozycji ucznia w klasie i związki jakie łączą go z rówieśnikami odgrywają najważniejszą rolę w okresie dojrzewania w czasie nauki w szkole średniej. Klasa stanowi małą społeczność w której młody człowiek uczy się rozpoznawać i rozwiązywać problemy. Atmosfera w grupie ma duży wpływ na wyniki edukacyjne, stąd praca z klasą jest istotnym elementem programu wychowawczego. Mała społeczność analizowana jest pod kątem struktury grupy (lider formalny i nieformalny, sympatie i antypatie, koalicje, podgrupy), celów (jednostkowe, grupowe, zaspokajanie potrzeb), roli w grupie, poziomu integracji, mocnych i słabych stron zespołu.

O sukcesach młodego człowieka w szkole decydują takie cechy emocjonalne i społeczne jak:

  • poczucie własnej wartości,
  • pewność siebie,
  • ciekawość poznawcza,
  • wiedza o tym, jakiego zachowania oczekuje się od niego,
  • umiejętność czekania i stosowanie się do wskazówek,
  • zwracanie się do nauczycieli o pomoc.

Nie ulega wątpliwości, że edukacja dzieci nie może być pozostawiona przypadkowi.